Volvo Detroit MS Event App - Installation Volvo Detroit MS Event App - Installation
OBS! Efter installation:
  • Efter att du installerat appen, gå in i
  • Inställningar -> Allmänt -> Profiler.
  • Volvo och klicka Lita på.
  • Starta sedan appen som vanligt.

    Om du har problem kontakta WIP Support: support@wip.se eller via telefon 0455-33 98 00